65 YEARS OF EXPERIENCE
BLASTING | COATING | SCAFFOLDING | OFFSHORE


Braspenning is opgericht op 21 augustus 1956. Sindsdien hebben veel familieleden deel uitgemaakt van de directie. Gezien het feit dat iedereens achternaam Braspenning was, ontstond er vaak onduidelijkheid onderling en extern wanneer iemand op zoek was naar Braspenning. Om het wat makkelijker te maken kreeg ieder directielid een cijfer toegewezen.


De eerste directeur was Henk Braspenning (1956-1968), hij werd omgedoopt tot B1. De laatste directeur tot het moment dat de huidige directeur het overnam was Joop Braspenning. Aangezien hij de zevende directeur was, werd hij logischerwijs B7 genoemd. De derde generatie wordt aangevoerd door de huidige directeur Heino Braspenning. Is hij dan B8? Nee! Als eerbetoon aan zijn overleden vader Joop, heeft Heino ervoor gekozen dat de B-traditie stopt bij B7. Aangezien Joop zijn hele leven keihard heeft gewerkt, heeft B7 een hele andere betekenis gekregen. Tegenwoordig staat B7 namelijk voor ‘’Braspenning 7 dagen per week werken.’’ Gezien de hoeveelheid aan werkzaamheden zou een achtste werkdag niet misstaan.


Inmiddels is Braspenning BV samen met een tal van andere zusterorganisaties onderdeel van de Braspenning Groep. Dit zorgt ervoor dat de expertise van de familie inmiddels als leidraad fungeert op verschillende werven wereldwijd.


Braspenning est né le 21 août 1956. Depuis, de nombreux membres de la famille ont fait partie du conseil d'administration. Le fait que le nom de Braspenning soit porté par tous a prêté à de nombreuses confusions, en interne mais aussi en externe – lorsque quelqu’un recherchait Braspenning par exemple. Pour faciliter un peu les choses, chaque membre du conseil d'administration s'est vu attribuer un chiffre.


Henk Braspenning, premier directeur (1956-1968), a ainsi été rebaptisé B1. Joop Braspenning a été le dernier directeur avant le directeur actuel. Étant le septième directeur, il a logiquement pris le surnom de B7. La troisième génération est dirigée par l'actuel directeur Heino Braspenning. Est-ce qu’il porte le nom de B8 ? Non ! En hommage à son père décédé, Joop, Heino a souhaité ne pas perpétuer la tradition du « B » au-delà de B7. Symbole du travail acharné de Joop tout au long de sa vie, B7 a pris aujourd’hui un sens complètement différent. B7 signifie « Braspenning, le travail 7 jours sur 7 ». Compte tenu de la quantité de travail, un huitième jour ouvrable ne serait pas de trop.


Braspenning BV fait maintenant partie du groupe Braspenning avec un certain nombre d'autres organisations sœurs. Ainsi, l'expertise familiale agit tel un fil rouge sur les différents chantiers de construction dans le monde entier.


Braspenning was founded on 21 August 1956. Since then, many family members have been on the board. Given the fact that everyone’s last name was Braspenning, confusion often arose amongst themselves and externally when someone inquired after a Braspenning. To make things a bit easier, each board member was assigned a grade.


The first director was Henk Braspenning (1956-1968), who was renamed B1. The last director to take over before the present director was Joop Braspenning. Since he was the seventh director, he was logically called B7. The third generation is headed by the current director, Heino Braspenning. Is he B8? No! As a tribute to his deceased father, Joop, Heino decided that the B-tradition should stop at B7. Since Joop has worked very hard his whole life, B7 has acquired a completely different meaning. Nowadays, B7 stands for “Braspenning works 7 days a week” Given the amount of work, an eighth working day would not go amiss.


Braspenning BV is now part of the Braspenning Group together with a number of other sister organisations. This ensures that the family’s expertise now serves as a guide on various construction sites worldwide.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn