65 YEARS OF EXPERIENCE
BLASTING | COATING | SCAFFOLDING | OFFSHORE


PBC STEIGERBOUW | OFFSHORE | ROPE ACCESS

Dankzij jarenlange ervaring met complexe steigerbouw beschikt PBC over specialistische kennis van geschikte en uiterst veilige steigerconstructies in en om schepen, gebouwen en andere objecten. PBC  verhuurt, monteert en demonteert steigers voor allerlei toepassingen. Denk hierbij aan:

  • Nieuwbouw;
  • Renovatie;
  • Restauratie;
  • Schilderwerk;
  • Industriële projecten.

Wij bieden particulieren en bedrijven een snelle service en een scherpe prijs.

PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BV
PBC BVÉCHAFAUDAGES & OFFSHORE

Grâce à des années d'expérience dans la construction d'échafaudages complexes, PBC dispose de connaissances spécialisées dans la construction d'échafaudages adaptés et extrêmement sûrs au sein et autour des navires, des bâtiments et d'autres objets. PBC loue, monte et démonte des échafaudages pour toutes sortes d'applications. Par exemple :

·        Bâtiments neufs ;

·        Rénovations ;

·        Restauration ;

·        Travaux de peinture ;

·        Projets industriels.

Nous offrons aux particuliers et aux entreprises un service rapide et une tarification compétitive.


PBC STEIGERBOUW | OFFSHORE | ROPE ACCESS

Thanks to years of experience in complex scaffolding erection, PBC has specialist knowledge of suitable and extremely safe scaffolding constructions in and around ships, buildings and other objects. PBC rents, assembles and dismantles scaffolding for all kinds of applications. For example:

·        New building

·        Renovation

·        Restoration

·        Painting

·        Industrial projects. 

We offer individuals and companies a fast service and a competitive price.  
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn